Tjänster

Tjänster

Projektledning.

Allt fler aktiviteter drivs idag i projektform och benämningarna på metoderna är flera.

En av de viktigaste förutsättningarna för att projekt skall nå önskade mål är en stark projektledning. Att vara bra projektledare kräver både erfarenhet och kompetens. Med Topadvize konsulters stora erfarenhet av människor med olika kompetenser och personligheter optimeras projektteamet på ett naturligt sätt för att nå det bästa resultatet.

Den största fördelen med projekt är att man får kontroll på arbetet, detta bland annat genom att man tvingas identifiera tre saker. Det första är att definiera målet, det andra sätta deadline och det tredje att identifiera vilka resurser som ska arbeta i projektet och att göra dessa tillgängliga.

Genom sin erfarenhet kan Topadvize konsulter navigera projekten och deltagarna genom de hinder som alltid uppstår och leverera effektmål i enlighet med beställarens önskemål.

Interim Management

Fördelarna med Interim Management är många. Bland annat är det kostnadseffektivt, flexibelt och startsträckan är ofta kort. Tack vare interimkonsulternas höga kompetens blir resultaten varaktiga.

Behovet kan uppstå under exempelvis en rekryteringsfas, omorganisation, sammanslagning eller liknande. I dessa lägen kan en ledare med lång erfarenhet från liknande situationer tillfälligt vara en bra uppstöttning för att säkerställa att organisationen inte tappar styrfart.

Topadvize tillhandahåller erfarna ledare med lång erfarenhet som snabbt kan sätta sig in i olika organisationers specifika behov.

Kompetensutveckling 

Topadvize har välbeprövade, framgångsrika program vid nyrekryteringar som på mycket kort tid skapar involverade och kompetenta medarbetare.

Ny kunskap eller kompetenshöjning inom en viss grupp?

Topadvize erbjuder färdiga koncept för att skapa kompetenser som antingen inte finns att få tag på eller är mycket dyrköpta på marknaden.